اَدب حضور در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - منتظران ظهور