شمه ای از تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله - منتظران ظهور