ویژگیهای ظاهری و باطنی حضرت مهدی علیه السّلام‏ - منتظران ظهور