ادعای مشاهده با تکذیب امام زمان علیه السلام - منتظران ظهور